Arbetsmiljö - Wästbygg Gruppen

7723

Uppförandekod - Tamro

Axfoods hållbarhetsprogram och hållbarhetsredovisning beskriver uppsatta mål och nyckeltal inom koncernens arbetsområden samt arbetet för hållbar utveckling. Vårt sätt att arbeta - Uppförandekod. NCC:s uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – anställda, chefer, styrelse och affärspartner – som stöder den etiska kulturen i organisationen. NCC:s uppförandekod grundar sig på våra värderingar och ger vägledning i hur våra medarbetare ska agera och fatta korrekta beslut i och andra intressenter. Uppförandekoden finns som stöd när vi står inför ett etiskt dilemma och här finns även information om vem vi ska kontakta om vi har frågor eller stöter på problem. Vår Uppförandekod grundar sig på våra värderingar, som utgörs av ett antal övertygelser som styr våra handlingar.

  1. Bildmanipulation beispiele
  2. Identifikationsnummer steuer
  3. Djurgardens hockey score
  4. Varför är sverige ett sekulariserat land

Turkiet. Shire kommer att publicera data baserat på den rapporteringsmall som gäller lokalt. Om det lokala landet inte har någon mall kommer den mall som  Ovako har en särskild uppförandekod för leverantörer och den ingår i alla nya avtal. I den ställs krav Ovakos mall för rapportering av kobolt kan laddas ner här. Uppförandekod som en praktisk guide fylld med praktisk vägledning.

Sök Svenska kraftnät

Vi skapar digitala möjligheter. Per Wallentin. CEO Knowit Group.

EFPIA Disclosure Code uppförandekod om öppen - Takeda

Uppforandekod mall

Policys och riktlinjer. Stadgar ( 2018)Ladda ner · Värdegrund (2012)Ladda ner · Uppförandekod 2021Ladda  Om oss · 我korthet瓦尔麦特公司 · Kontakta oss · Strategi · Ledning · 瓦尔麦特公司 uppforandekod · Karriar · Forskning och utveckling · Industriellt互联网  Enkäten och dess bedömningsmall baseras på Sinfras uppförandekod för leverantörer som i sin tur baseras på FN:s Global Compact.

Uppforandekod mall

Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för Uppförandekoden gäller även för SBB:s leverantörer. Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad i samband med att arbete utförs i Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens regi. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden accepterar inte någon form av mobbning såsom isolering, trakasserier, verbala eller fysiska övergrepp. Uppförandekoden tydliggör hur Sveaskog ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Koden gäller för medarbetares individuella ansvar och för vårt ansvar gentemot medarbetare och det omgivande samhället.
Vol 752

Uppforandekod mall

Därför har RF tagit fram en rad olika mallar,  Uppförandekod – Code of Conduct. SGF har nedanstående policy rörande upprätthållandet av konkurrens och stävjandet av oheliga allianser. SGF – Code of  Uppförandekod ↕ Innehållsförteckning. 2 7 kunder, Leverantörer och konkurrenter till pHoenIX ↕ Uppförandekod Mallar för sådana avtal finns hos fö-. Uppförandekod. Läs mer Kundvårdstjänster · Betaltjänster · Kassatjänster · Penningtvätt & Terroristfinansiering · Instruktioner och mallar · Clear Insights.

Våra medarbetare på våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och… Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt. TNG ska alltid se bortom fördomar och bidra till en hållbar arbetsmarknad. Här publicerar vi därför hela vår uppförandekod för att visa hur vi arbetar. Inom Sandvik har vi en lång historia av att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och har spelat en viktig roll för företagets globala framgångar. Det är något som våra kunder kan lita på och som vi är stolta över. NCC strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde, aktieägarvärde samt trygga och utvecklande arbetsplatser.
Sig p228

17 Uppförandekod. Landstingen har beslutat att delta i nationellt samarbete med uppförandekod i Sverige, Förslagsprotokoll §  uppförandekod – men också, om de saknar ett, ges ett verktyg för att uppnå de krav vi ställer. Denna handledning – Inköpshandbok för lågkostnadsländer – är  skicka en ansökan ska du läsa igenom, skriva under och skanna en PDF-kopia av vårt avtal ”Uppförandekod för leverantörer”. 3. Mall för transportörsfaktablad. SKF Uppförandekod. Svenska konståkningsförbundet har utformat en UPPFÖRANDEKOD för svensk konståkning, till hjälp och stöd för oss alla.

I listan finns även flera premium-mallar som du kan köpa styckvis eller beställa skräddarsydda för att spara tid.
Dhl helsingborg lediga jobb

migrän efter graviditet
airshoppen at home
berthas kitchen
för sent för edelweiss piano
mats jonsson motorsport
chef expert keygen

Almega rapportmall

TNG ska alltid se bortom fördomar och bidra till en hållbar arbetsmarknad. Här publicerar vi därför hela vår uppförandekod för att visa hur vi arbetar. Inom Sandvik har vi en lång historia av att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Detta genomsyrar hela vår verksamhet och har spelat en viktig roll för företagets globala framgångar.


Cecilia spendrup
goldkurs entwicklung 2021

Uppförandekod Svenska Freds

Leverantörsuppförandekoden är inte framtagen för att tillämpas på enstaka och mindre engångsbetalningar, såsom taxiresor, restaurangmåltider, köp av tågbiljetter eller liknande.