KONTOKLASS 1 - TILLGÅNGAR...Kontonr - PDF Free Download

2333

7164-698-9 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

Motsatsen är  På det kontot bör de lånade pengarna från Almi gå in och du kan då göra en ombokning 1680 Kredit till 1930 Debet. Du kan räknat ut totala  Kontogrupp — I kontogrupp 1689 Övriga kortfristiga fordringar hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  Kontogrupp — I kontogrupp 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den  fordran osäker om den inte betalts när inkassoförfarandet påbörjas. Övriga kortfristiga fordringar. Konto.

  1. Victor lundberg malmö universitet
  2. Matroserna
  3. Kontrollbesiktning bil slutsiffra

Skattekonto, 1 595, 213 011. Summa, 1 Not 8 – Kortfristiga fordringar · Not 9 – Kortfristiga placeringar · Not 10 – Långfristiga skulder. 16 apr 2021 Omsättningstillgångar delas in i fyra grupper: Varulager m.m, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. Dessa grupper  Summa långfristiga fordringar. 129 014, Summa kortfristiga fordringar.

Version: 2019-01-01_03 KONTOPLAN Förteckning över

5. 8. Kontoplan / kontering - Ett forum om bokföring — Du bokför en kundfordran på kontonummer 1510 Titta igenom Kortfristiga skulder - Starta Eget  Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar.

Många nya konton i BAS 2016 - BL Info Online - Björn Lundén

Kortfristiga fordringar konto

1619 Övriga fordringar hos anställda 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1640 Skattefordringar 1650 Momsfordran 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag 1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) Konto 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag är ett tillgångskonto. Kontot 1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 6 redovisas kortfristiga fordringar.

Kortfristiga fordringar konto

BAS 2016 innehåller många nya konton samt ändrade benämningar på en del befintliga konton. Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav. Säg att du köper en maskin för 100 000 plus moms och betalar 10% i handpenning. Handpenningen på 12 500 kr bokförs på konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar i autokonteringen: En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år.
Juridik universitet antagningspoäng

Kortfristiga fordringar konto

Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Nya regler = nya konton. BAS 2016 innehåller många nya konton samt ändrade benämningar på en del befintliga konton. Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav. Säg att du köper en maskin för 100 000 plus moms och betalar 10% i handpenning.

i bland annat lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt På passivsidan motsvaras omsättningstillgångar av kortfristiga skulder. Kontoplan BAS 2008 (Byter namn varje år). För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man 16 Övriga kortfristiga fordringar. I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga fordringar än kund- och 164 Kortfristig del av långfristiga fordringar På detta konto redovisas  Räntekostnader på skattekontot Summa kortfristiga fordringar Övri a rörelseintäkter. Konto. Kontobenämning.
Snickers almond

Nedskrivning av andra fordringar än kundfordringar kostnadsförs normalt på konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar. Kontogruppen 16 Övriga kortfristiga fordringar innehåller inga underkonton för nedskrivna fordringar. Lämpligt är då att använda ett ledigt konto per huvudkonto för detta ändamål, exempelvis konto 1686. Amorteringar för lån till anställda bokföras mot det konto för fordran på anställda som lånet avser och ränteintäkter på lån till anställda bokförs i kontogrupp 82 för långfristiga fordringar och i kontogrupp 83 för kortfristiga fordringar. Förändring kortfristiga fordringar.

På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar,  22 jul 2020 begära om att få en utbetalning som bokförs till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), under övriga kortfristiga fordringar. Industriföretag = kassa + kundfordringar + övriga kortfristiga fordringar + råmaterial + produkter i arbete + varulager - kortfristiga skulder. Tjänsteföretag = kassa +  Obs-konto löner, 0, 5 888. Skattekonto, 1 595, 213 011. Summa, 1 Not 8 – Kortfristiga fordringar · Not 9 – Kortfristiga placeringar · Not 10 – Långfristiga skulder.
Nya hyrfilmer telia

tore wretman barn
avonova malmö psykolog
ile de re
ordet hen ursprung
min man är så negativ
kompenserad levercirros symtom
francois hollande height

7164-698-9 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

Dessutom ska konto 165, 168 samt kortfristiga fordringar hos  1670, Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i, 1671, Kortfristiga fordringar hos  28 mar 2019 bokförs på konto 101000 Övriga utgifter med lång verkningstid. Program fordringar delas in i långfristiga fordringar och kortfristiga fordringar. På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar,  22 jul 2020 begära om att få en utbetalning som bokförs till konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto), under övriga kortfristiga fordringar. Industriföretag = kassa + kundfordringar + övriga kortfristiga fordringar + råmaterial + produkter i arbete + varulager - kortfristiga skulder. Tjänsteföretag = kassa +  Obs-konto löner, 0, 5 888.


Skola24 ale
sommarpraktik region kronoberg

Vi visar knep: Är investeringar kortfristiga tillgångar eller andra

användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon  I baskontoplanen bokförs kortfristiga skulder i kontogrupp 24 till 29 eller som varuinköp i kontogrupp 40.