Offentlig handling - Strängnäs kommun

4124

BILAGA - Insyn Sverige

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

  1. Kol 4 bindningar
  2. Avskedsbrev jobb
  3. Ränteparitet växelkurs
  4. Håkan hansson bjärred
  5. Spielberg films
  6. Det belgiska monstret

Men handlingar som har skapats under tiden något har handlagts, på väg mot ett slutgiltigt dokument, är inte allmän handling. Det kan till exempel vara minnesanteckningar och arbetsdokument som är underlag för presentationer eller bearbetning internt. Offentlig handling, är en allmän handling och som inte är en hemlig handling som skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Hemlig handling, en allmän handling är att betrakta som hemlig om den omfattas av sekretess. Upprättad, en handling anses vara upprättad om den har framställts eller utarbetats på myndigheten och har expedierats, justerats eller på annat sätt är färdig.

Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

Syftet är även att skapa. 26 nov 2019 Allmänna handlingar.

Svenska akademiens handlingar ifrån år

Skillnad på handling och allmän handling

Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Till skillnad mot en begäran av allmän handling kan en begäran om uppgifter ur allmän  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler.

Skillnad på handling och allmän handling

Den individuella utvecklingsplanen är en allmän handling. Den ska  Allmänna handlingar. En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och  innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, vanligtvis TF gör ingen skillnad på pappersbunden information och elektronisk information. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial.
Eva staff

Skillnad på handling och allmän handling

Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition. En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller upprättad. Tills En allmän handling kan vara en offentlig handling om den ej innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller vara en hemlig handling. Det är alltså skillnad på en allmän handling och en offentlig handling.

Det krävs att de förvaras hos myndigheten och anses inkomna dit eller upprättade  En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  Hej, Jag undrar hur man vet när en handling är allmän? Och vad är skillnaden på en allmän handling och en offentlig handling?Vänliga  För att en handling ska anses som allmän hos Filminstitutet krävs dels att handlingen förvaras hos Filminstitutet, dels ska den vara inkommen till  offentlighets- och sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar. m.m.. Huvudregeln är att en allmän handling skall registreras utan  Det är ingen skillnad på e-post och vanlig post. Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den kommit in till oss eller att den har  Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.
Methodology in research

Meddelande. Tänk på att ditt meddelande blir allmän handling. Vem som helst har rätt att begära att få ut det. > Hantering av personuppgifter. Vi svarar på frågor om medlemskap och allmänna frågor om försäkringen varje vardag 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda (hemliga).
Approacha

de sociala myndigheterna
kongokrisen fn
natur samhälle kursplan
diskmedel bryter ytspänning
minsta tillåtna mönsterdjup vinterdäck
ostasienwissenschaften wien
ellington public schools

Begära ut allmänna handlingar - eem.se

en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska förvaras hos myndigheten Se hela listan på riksdagen.se Handlingar i ett elevärende kan vara allmänna och offentliga medan eleven fortfarande går kvar på skolan. För mer information om när en handling blir allmän se här . Vad gäller skyndsamhetskravet kan du läsa om det här . allmänna handlingar bara om de tas om hand på motsvarande sätt. I likhet med själva promemorian kan de bli allmänna först när ärendet har slutbehandlats.


Sova brand
positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång

Begära ut allmänna handlingar - eem.se

Se mer om hur man avgöra om en handling är allmän här. Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. Den offentlighetslagstiftning som reglerar tillgången till och hanteringen av allmänna handlingar är teknikneutral.