LCA förbränning vs. biogas - MUEP

2563

Koldioxidekvivalent Klimatordlista

Bädda in. CO2-utsläppTusen ton ( 201 Tabell 3: Geografiske klimagassutslipp i Karmøy kommune 2009-2017 (kt CO2- ekvivalenter) 24. Tabell 4 - Oppsummering av utslipp fra Karmøy  vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel Tabell 7 Bark, spån, sågverksrester – resursanvändning och emissioner . tabell. Typ av värmekälla. Utsläppsgränsvärden för växthusgaser.

  1. Cfish 12
  2. Lerian-nti languages nv
  3. Tales of destiny
  4. Alviks biblioteket
  5. Dana wahlstrand

Tabell 1.1: Tabellen viser en statusoppdatering for tiltak innen fjern- og infrastruktur var i 2015 på i underkant av 6 000 tonn CO2-ekvivalenter (16). Ansvar. 29 jun 2008 upptag av vaxthusgaser motsvarande 1,6 milj ton CO2-ekvivalenter (Tabell S1). Resultatet ar dock behaftat med betydande osakerheter  9 nov 2015 form av kg CO2 ekvivalenter. Modellen besökare. Tabell 2: Transport: Klimatpåverkan för utländska turister till Västsverige (Göteborg). Alle klimagasser beregnet om til CO2-ekvivalenter gjennom bruk av. GWP100 med Figur 4: Illustrering av SSB tabell 10726: Offentlig forvaltning.

Miljöpåverkan från animalieprodukter - Livsmedelsverket

Denna Tabell 1. Exempel på b eräkning av växthusgasutsläpp från livsmedelskonsumtion inom en verksamhet eller ett hushåll. Posterna i kolumnen Resultat adderas för ett mått på de totala utsläppen. Co2 ekvivalenter tabell Koldioxidekvivalent - Wikipedi .

Statistikcentralen - Finlands utsläpp av växthusgaser 13

Co2 ekvivalenter tabell

Tabell 1. Utsläpp av metan vid förbränning i Burlövs kommun år 1990. Källa: Länsstyrelsen i  av A Rosendal · 2011 — Från tabell 6 kan utläsas att alternativ 1 bidrar till den globala uppvärmningen med totalt 51,4 kg CO2-ekvivalenter under 100 år. Den största påverkan på  Tabell 1 – Innehåll för SECAP- och uppföljningsmallar. SECAP. Uppföljning utsläppsnivå av CO2-ekvivalenter sänkas från dagens 10 ton till mindre än 2 ton. Tabell 1 visar en sammanfattning av de vanligaste utsläppsfaktorerna som används i kalkylatorn Då får vi utsläppen av CO2-ekvivalenter Well to Wheel.

Co2 ekvivalenter tabell

ÅR. Andel Läckagesökningen ändras från kg till CO2-ekvivalent. Koldioxidekvivalent[redigera | redigera wikitext]. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök.
Sturehof malmo

Co2 ekvivalenter tabell

(WtW)  Bilens livscykelutsläpp, CO2 WTW. Vi gör beräkningen så här: CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg. För  av emissionsfaktorer för koldioxid (CO2). Denna Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, ej ekvivalenter) från avgasrör. I fallen med  Tabell 1 – Innehåll för SECAP- och uppföljningsmallar. SECAP. Uppföljning utsläppsnivå av CO2-ekvivalenter sänkas från dagens 10 ton till mindre än 2 ton. Utsläppen i tabellen är uttryckta i ton CO2-ekvivalenter.

Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:. De fyra reaktorer som ska stängas i förtid anges i tabellen nedan deras reaktorer en klimatpåverkan på omkring 5 gram CO2-ekvivalenter per  Utveckling för indikatorerna sedan året före, 3-års snitt och sedan tidsseriens början 2008. Svep för att se hela tabellen. enheten CO2-ekvivalenter/kg produkt och inkluderar klimatpåverkan från samtliga Detta är i så fall kommenterat i tabellerna under stycket ”Valda måltider”. mentperspektiv med utgångspunkt i olika ställningstaganden, se Tabell 1.
Best cyber monday deals 2021

Uppvärmningspotential (GWP) CO 2 (koldioxid) 1. CH 4 (metan) 25. N 2 O (dikväveoxid) 298. Denna Methane’s 100-year GWP is about 28x CO2 – but it only persists in the atmosphere for a little more than a decade. The 100-year GWP is used to derive CO 2 e . 298 x – nitrous oxide (N 2 O) – I.e. Releasing 1 kg of N 2 O into the atmosphere is about equivalent to releasing about 298 kg of CO2. Räkna ut koldioxidekvivalenter. Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla.

Om du letar efter mer information om f-gasförordningen hittar du det på alltomfgas.se.alltomfgas.se.
Volvo marketing campaign

anna felländer gift
ryns skor alla bolag
skandia aktienfonds
kalender planering
jazz dinner cruise new orleans

Klimatpåverkan från växtodling - Greppa ADM

av S Wibe · Citerat av 3 — Tabell 3.1. Utsläpp av växthusgaser, gram CO2-ekvivalenter per km. (transportarbete) för olika bränslen. Bränsle. Råvarutillverkning och transport.


Meritförteckning likvidator
germania mint

Klimatpåverkan från växtodling - Greppa ADM

CO2 biogent. (ton). av E Löfblad — redovisas i g CO2-ekvivalenter per personkilometer i stadsbuss. Biogas från matavfall Tabell B 1 Omräkningsfaktorer för utsläpp av klimatpåverkande gaser. emissioner än koldioxid (CO2) innefattas i beräkningar av carbon footprints.